14/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 01/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / Compose Plus

 

Το INSULEUR ΑνακοινώνειΤη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του στο πλαίσιο του έργου «Rural Communities engaged with positive energy PLUS», με το Ακρωνύμιο "COMPOSE PLUS" στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg Mediterranean» και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην παρακάτω επισυναπτόμενη ανακοίνωση / αίτηση.


Διάρκεια σύμβασης:  μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι 30/06/2022

Παρακαλούμε οι αιτήσεις να σταλούν προς:
Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), Α.Μ.Κ.Ε, Δ/νση: Μιχαήλ Λιβανού 52, Τ.Κ.: 82132 Χίος, Τηλέφωνο: 2271041170
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΑΙΤΗΣΗ (120 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy