25/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ INSULEUR ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ INSULEUR ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ»

Γλώσσα διεξαγωγής: ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Πέμπτη 8 / 10 / 2020, 10AM - 12PM CET

(Πλατφόρμα Zoom)

  CROWDFUNDING: UN OCEANO DE POSIBILIDADES  

 

Sesión informativa gratuita para desarrollar los conceptos clave del mundo del crowdfunding y explicar las principales dinámicas de esta herramienta de financiación. El objetivo básico es adquirir un conocimiento para afrontar una posible implementación de una campaña de crowdfunding para financiar un proyecto, un servicio o un producto. Esta sesión, abierta a todas las actividades económicas, estará enfocada al sector de la economía azul (energía azul, seguridad marítima, transporte marítimo, turismo marítimo, pesca y acuicultura). A lo largo del webinar "Crowdfunding: un océano de posibilidades" veremos cómo esta herramienta puede ser una verdadera alternativa de financiación para pymes y desarrollaremos los siguientes temas:

 

  • ¿qués es y cómo funciona?
  • tipos de crowdfunding
  • campañas de crowdfunding
  • ventajas para las pymes

 

 El uso del crowdfunding podría contribuir a mejorar la innovación de la economía azul en el Mediterráneo, pero su conocimiento y capacidades son bajos en comparación con el norte de la Unión Europea. El proyecto Interreg Mediterranean Blue Crowdfunging, del cual participa la Cámara de Comercio de Mallorca a través de Insuleur -la red de cámaras insulares del Mediterráneo- es mejorar la capacidad de innovación en el sector de la economía azul mediante la integración del uso del crowdfunding. Este taller informativo será impartido por Platoniq, fundadora de Goteo.org  

 

INSCRÍBETE  

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF)

Project Co financed by the European  Regional Development Fund (ERDF) 

CROWDFUNDING: UN OCEANO DE POSIBILIDADES (421 KB)
© INSULEUR 2010 | Legal Notice | Privacy Policy